top of page
Home anker

Ga ook actief aan de slag met het verbeteren van de vitaliteit van je organisatie.

Een vitale organisatie bestaat uit mensen die van binnenuit gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen. Medewerkers die blij zijn met hun werk zorgen voor een goede werksfeer en dat heeft een positieve uitwerking op de productiviteit van de individuele medewerker en het bedrijf in zijn geheel. Medewerkers die trots zijn op hun werk zijn bereid om net een stapje harder te lopen voor 'hun' product en 'hun' klanten. Doordat medewerkers zich bewust zijn van hun kracht en talent, een juiste balans weten aan te brengen tussen werk en privé, kunnen ze in beweging komen naar dat gene waar ze blij van worden. 

Sla met de inzet van een vitaliteitsplan en individuele coaching ook de brug in voorkomen van kosten door uitval, ziekte of ontslag.

 

Je medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. Investeer daarom nu in vitaliteit en verhoog zo de duurzame inzetbaarheid

en weerbaarheid van de individuele medewerker en de organisatie.

Waarom werken aan duurzame inzetbaarheid?

Als werkgever doe je er goed aan om het proces van zelfontplooiing van medewerkers te faciliteren. Door te investeren in de persoonlijke- en loopbaanontwikkeling van je medewerkers maak je hem/haar medeverantwoordelijk voor de eigen duurzame inzetbaarheid. Je zet bovendien de medewerker zelf aan het roer. Dit leidt over het algemeen direct tot hernieuwde motivatie en enthousiasme.

Coach Groningen

Aangezien ons gedrag voor 95% routinematig plaatsvindt, is het zaak te leren patronen te doorbreken en andere keuzes te maken. Daar zijn een ondersteunende bedrijfscultuur, werkomgeving en individuele gedragsverandering voor nodig. Als alleen tips zouden werken, dan was het probleem al opgelost. Helaas zijn tips niet in staat mensen duurzaam te veranderen, daar is meer voor nodig. Kies bij voorkeur voor een erkende aanpak en zorg voor draagvlak onder zowel het management als de werknemers om tot het beste resultaat te komen. (B)Reina coaching kan hier in samenwerking met Its My Life uitkomst bieden. 

"(B)Reina coaching is resultaatgericht en kan medewerkers binnen je organisatie stappen laten zetten om zich weer bewust te worden van de dingen waar ze energie uit halen, balans (terug)brengen en zorgen voor zowel fysieke als mentale beweging om zo het beste uit zichzelf te halen".

 

Ja, ik wil de stap zetten met (B)Reina coaching. Neem contact met mij op.

Bericht ontvangen! ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

bottom of page